Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny

Zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym Uczniów Szkół Baletowych im Bożeny Kociołkowskiej, który odbędzie się w dniach 29 stycznia - 1 lutego 2020 roku w  Bytomiu.

 

            Jako organizatorzy jesteśmy przekonani, że tego typu konkurs kształtuje osobowość artystyczną młodych tancerzy i choreografów, jednocześnie pozwala poznać i docenić zdolności przyszłych artystów.

 

            Dla młodego człowieka, a także dla jego pedagogów ważna jest możliwość spotkania się
i skonfrontowania swoich – często odmiennych – spojrzeń na choreografię. Cennym doświadczeniem dla nich jest opinia, dokonana przez polskich i zagranicznych choreografów i pedagogów baletu.

 

            Organizacja międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego to również nawiązanie kontaktów i współpraca szkół baletowych, w przyszłości - realizacja wspólnych działań artystycznych, aktywizacja kulturalna i wymiana myśli twórczych.

 

            Wszystkie informacje dotyczące naszej szkoły i konkursu zamieszone są na stronie internetowej szkoły www.osb.bytom.pl .

 

            Kartę zgłoszeniową i zgodę na przetwarzanie danych, prosimy przesłać do 15 grudnia 2019 roku pocztą elektroniczną na adres baletowa.bytom.konkurs@gmail.com. Prosimy również o przesłanie plików muzycznych drogą elektroniczną do 10 stycznia 2020 roku.

Regulamin Konkursu Choreograficznego 2020.pdf

Zgłoszenie 2020.doc

ZGODA I ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.docx

Zgody rodziców na samodzielną pracę.docx