Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Rok szkolny 2018/2019