Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Akompaniatorzy dla uczniów

Padlet sekcji akompaniatorów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu:

https://padlet.com/padosb

 

Padlety przygotowane przez Panią Teresę Chołołowicz:

https://padlet.com/tesiach75/prc5q9lq7m2h0229

https://padlet.com/tesiach75/uvts774r47zdtfe