Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Psycholog i pedagog szkolny

Padlet psychologa i pedagoga szkolnego Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu:

https://padlet.com/swietlicaosbbytom/5i0suw5bmrc4kx6u