Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Gale baletowe

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Pro-arte” w porozumieniu z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową w Bytomiu zaprosiło najważniejsze instytucje kulturalne naszego Regionu, które w swej działalności profesjonalnie zajmują się tańcem.

 

Odbyły się wstępne rozmowy dyrektorów partnerskich instytucji realizujących wspólny projekt: XI Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca na Śląsku w dniu 29 kwietnia 2018 r. Całość opieki reżyserskiej i choreograficznej objęła Pani Katarzyna Aleksander – Kmieć – uznany choreograf, wybitna pedagog tańca współczesnego, tancerka.

Centra przygotowały wspólny spektakl taneczny składający się z charakterystycznych fragmentów działań każdego z uczestników.

Szkoła w porozumieniu ze Stowarzyszeniem w wyniku nawiązanej  współpracy wypracowała koncepcję spektaklu i ustaliła, że oprócz najważniejszych śląskich centrów kultury tanecznej w Bytomiu wystąpią również goście - soliści polskich teatrów: Polskiego Baletu Narodowego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Tatru Wielkiego w Poznaniu, Opery na Zamku w Szczecinie, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Teatru Rozrywki w Chorzowie, Akademii Sztuk Teatralnych Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, oraz goście zagraniczni: tancerze z Slovenskie Narodne Divadlo w Bratysławie, Tanecni Konservator w Pradze oraz Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie. W uroczystym koncercie nie zabrakło oczywiście solistów i zespołu baletowego  Opery Śląskiej w Bytomiu oraz młodych adeptów sztuki tanecznej – uczniów i absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej  w Bytomiu.

Pani Katarzyna Aleksander-Kmieć jako reżyser i autor scenariusza koordynowała pracę artystyczną zespołów indywidualnie przygotowujących się do koncertu.

Każdy podmiot we własnym zakresie przygotowywał się do występu. Zadbał o zorganizowanie pracy zespołu baletowego,  pracowników obsługi technicznej, transportu, przygotowanie kostiumów  i nagrania muzyczne.

Przygotowywano materiały promocyjne: programy, ulotki, zaproszenia. Przygotowano i wydano publikację okolicznościową oraz folder. Przeprowadzono aktywną promocję przedsięwzięcia. Podano informację do prasy, a także na stronie internetowej  szkoły baletowej.

Patronat medialny objęli:  TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, Telewizja Sfera TV,  Życie Bytomskie Dziennik teatralny, Dziennik Zachodni, Miesięcznik społeczno-kulturalny Śląsk. Spektaklowi towarzyszyła wystawa fotograficzna, której tematem były poprzednie edycje Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.

Po zakończonym koncercie odbyło się uroczyste spotkanie uczestników, zespołów baletowych, dyrektorów teatrów oraz wszystkich tancerzy, którzy włączyli się w organizację tego roztańczonego widowiska.
XI Galę Baletową honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa, Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek, Prezydent Miasta Bytomia – Damian Bartyla.

Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Gminy Bytom

Międzynarodowy Dzień Tańca

 

Jean-Georges Noverre (ur. 29 kwietnia 1727, zm. w 1810) był wielkim francuskim tancerzem, choreografem i reformatorem baletu. 29 kwietnia, czyli dzień jego urodzin, został ogłoszony w 1982 roku Międzynarodowym Dniem Tańca. Z tej okazji każdego roku swoje przesłanie dla świata ogłasza inna osoba związana z tańcem współczesnym lub z baletem.

     Gala Baletowa z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca na Śląsku to wyjątkowy projekt, którego ideą było wielopokoleniowe spotkanie tancerzy - absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu z uczniami - młodymi adeptami sztuki baletowej - poszukującymi doskonałych wzorców, autorytetów umacniających w przekonaniu trafności wyboru zawodu i miłości do tańca.

     W 2016 roku, tradycyjnie - 29 kwietnia, już po raz dziewiąty, z inicjatywy Elżbiety Mendakiewicz - dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu oraz dzięki życzliwości i współpracy dyrektorów śląskich scen, a przede wszystkim dyrektora Opery Śląskiej, Tadeusza Serafina, na scenie Opery Śląskiej spotkali się tancerze zespołów baletowych Śląska: Opery Śląskiej, Gliwickiego Teatru Muzycznego, Teatru Rozrywki w Chorzowie, Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu 'Rozbark", soliści zespołów baletowych w Polsce i zagranicą, a także studenci bytomskiej PWST i budapesztańskiej Akademii Tańca.

     Dotychczas wielokrotnie gościliśmy tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", solistów Baletu Narodowego Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru Opery Wrocławskiej, Opery Nova w Bydgoszczy, Opery "Na zamku" w Szczecinie, a także gości zagranicznych ze szkół i teatrów: z Pragi, Stuttgartu, Wiednia, Essen, Budapesztu. Ten niezwykły spektakl objął opieką reżyserską wybitny choreograf związany między innymi z Operą Śląską - Henryk Konwiński.

     Przygotowywane rok rocznie spektakle stały się wydarzeniem oczekiwanym zarówno dla widzów, jak i wykonawców. Są świetną okazją do spotkań całego środowiska baletowego na Śląsku i sprzyjają jego integracji. Są także promocją naszej szkoły baletowej.