Aktualności

Julia Bielska

  • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2019/2020
  • Nagroda Prezydenta Miasta Bytomia w dziedzinie kultury WENA 2020