Aktualności

Koncert "Polskie Tańce Narodowe"

Zapraszamy na wyjątkowy koncert polskich tańców narodowych w dniu 7 listopada 2021r. o godzinie 16:00 w Bytomskim Centrum Kultury w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu, a przygotowanych przez panią Zofię Czechlewską i Katarzynę Dziok.

Koncert połączony jest z promocją najnowszej książki Zofii Czechlewskiej „Polskie tańce narodowe”.

Bilety w cenie: normalny 20 złotych, ulgowy 10 złotych.

 

OD AUTORA


Źródłem mojego zainteresowania tematyką polskich tańców narodowych są doświadczenia zawodowe zdobyte podczas kariery artystycznej oraz wieloletnia praktyka sceniczna i wykonawcza. Przygotowując niniejszą pozycję postawiłam sobie za cel prześledzenie drogi, jaką przeszły formy taneczne, aby w ostateczności przyjąć postać wysublimowanych form narodowych.

Przekazuję Państwu materiał szkoleniowy, mający służyć jako poradnik instruktorom, nauczycielom, choreografom, młodym tancerzom oraz pasjonatom, dla których polska kultura narodowa stanowi inspirację do pracy twórczej i kreatywnych działań artystycznych. Publikacja stanowi uzupełnioną próbę usystematyzowania najważniejszych cech choreo-metodycznych pięciu polskich tańców narodowych. Podstawę zebranego kompendium wiedzy stanowi wieloletni i bezpośredni kontakt z formą stylizowaną i praktyką sceniczną. Współpraca z wieloma wybitnymi ekspertami, choreografami i etnografami poprowadziła moje doświadczenia w kierunku merytorycznego opracowania niniejszej pomocy naukowej.

Novum stanowić będzie tłumaczenie powyższych materiałów na język angielski dla środowisk polonijnych całego świata. Kierując publikację do kręgów polonijnych, mam nadzieję, że będzie przystępną formą dydaktyczną, instruktażem dla choreografów i pedagogów wielu zespołów na całym świecie i odbiorców indywidualnych.

Inspirację stanowiła współpraca artystyczna z zespołami pieśni i tańca na świecie, z indywidualnymi pasjonatami tańca oraz japońskimi studentami. Szczególnie oni są zafascynowani polską kulturą ludową i folklorem, polskim dziedzictwem narodowym.


opr. Zofia Czechlewska